lingua/limba

Mutos de Pedru Brundu e sonadas de Tigellio Mannu a contivizu de Domitilla Mannu

“Bainzu Truddaiu a cent’anni dalla nascita 1921-2021” di Angelino Tedde

“Lama istrizile de lughe” di Maria Sale

“La canzone di Marinella in lingua sarda” di Salvatore Patatu

“Poesie e prose del Natale in sardo con un ricordo spassoso in italiano” cura di Ange del Clermont

“Cabidulu XIX: Visita in Purgadoriu, logu de dolore mannu e de piantu, de nostalgia de Deus a su puntu chi ti brujat su niuddu de s’anima, ma logu puru de ispera de che pigare a Chelu prima o poi gratzie a sas oratziones nostras” de Anghelu de sa Niéra

Osili de Giuseppe Tirotto a contivizu de Domitilla Mannu

“Visita a s’Inferru” dae “Sas Animas” de Anghelu de sa Niéra

RSS Sottoscrivi.