versos in limba

“Naschidu ses Gesusu in sa conchedda” de Anghelu de sa Niéra

“Gosos di Santa Lucia”

3. “Cuncursu de poesia in limba sarda, są de 33 editziones Ossi 2021-III Premiu ex aequo Poesia di Eliano Cau” a contivizu de Domitilla Mannu

2. “Cuncursu de poesia in limba sarda, są de 33 editziones Ossi 2021-II Premiu Poesia di Giangavino Vasco” a contivizu de Domitilla Mannu

1. “Cuncursu de poesia in limba sarda, sa de 33 editziones Ossi 2021-I Premiu Poesia di Giubanne Piga” a contivizu de Domitilla Mannu

Mutos de Pedru Brundu e sonadas de Tigellio Mannu a contivizu de Domitilla Mannu

“Bainzu Truddaiu a cent’anni dalla nascita 1921-2021” di Angelino Tedde

“Lama istrizile de lughe” di Maria Sale

RSS Sottoscrivi.