Archivio di Ottobre, 2012

Muros- Mille anni di Storia (800-1800)- di Gesuino Scano, recensione a cura di Angelino Tedde

Isettande s’incras de Giangavino Vasco a contivizu de Domitilla Mannu

AE IFFRITTURIDA de Gavina Correddu IV prèmiu ex aequo Otieri 2012 A contivizu de Domitilla Mannu

S’umbra de su tempus de Luca Mele IV prèmiu ex aequo Otieri 2012 a contivizu de Domitilla Mannu

Una chirca sotziulinguìstica e sos aficos de sos Sardos di Mauro Maxia

Pensare pàsidu de Antoneddu Bazzu IV Prèmiu ex aequo Otieri 2012 a contivizu de Domitilla Mannu

Bòidu che su coro meu de Sara Firinu a contivizu de Domitilla Mannu

Areste Criadura de Franco Piga a contivizu de Domitilla Mannu

RSS Sottoscrivi.