Categoria : versos in limba

Pensare pàsidu de Antoneddu Bazzu IV Prèmiu ex aequo Otieri 2012 a contivizu de Domitilla Mannu

Pensare pàsidu

 

Su frittu
chi como m’infrittat sos ossos
e-i s’abba chi paret
ruinzare mi cherfat su coro
attesu custringhen custu
pensare pàsidu meu;
a su nie chi lenu
annùntziat carrasegare
in su frìere
allegru ‘e sas cattas
(cussas longas bettadas chin s’imbudu),
ammeladas a sero chin su mele;
a su tebiore dulche
e inghiriadore ‘e su foghile
ch’inchelende
ojadas e disizos
curret fattu a mascarìglias
lestras iscampiadas in su nie
a-i cudd’ala ‘e s’inserru ‘e sos bidros,
prima ‘e su tristu
e friorzu iscurigore;
a s’isparare friscu
de su biaittu
pois a manzanile
in sos rattos de s’àrvur’ ‘e sa figu
e in su dillu ‘e lughes de sas téulas
rujispanu ‘e sas domos
n sa cort’ ‘e sa ‘idda ch’ap’in coro.

 

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.