lingua/limba

“Visita a s’Inferru” dae “Sas Animas” de Anghelu de sa Niéra

“Cantone a boghe de ballu” a cura de Domitilla Mannu

“Sa giustitzia in Tatari in su 1500” de Elena Casu

Su Cantigu de sos Cantigos – capitulu 7 Tradotto in lingua sarda da Maria Sale

Cantigu de sos cantigos – capitulu 6 traduidu dae Maria Sale poetessa de Sardigna

“Cantigu de sos cantigos – capitulu 5” de Maria Sale,grande poetessa de Sardigna.

Cantigu de sos Cantigos – Capitulu 4 di Maria Sale poetessa de Tzaramonte

Cantigu de sos Cantigos – capitulu 2 traduidu dae Maria Sale de Tzaramonte in limba

RSS Sottoscrivi.