Archivio di Dicembre 5th, 2020

“Cabidulu XIX: Visita in Purgadoriu, logu de dolore mannu e de piantu, de nostalgia de Deus a su puntu chi ti brujat su niuddu de s’anima, ma logu puru de ispera de che pigare a Chelu prima o poi gratzie a sas oratziones nostras” de Anghelu de sa Niéra

RSS Sottoscrivi.