versi in gallurese

“Drommi abali” “Dormi adesso” di Maria Teresa Inzaina

“E abà ventu”, per Reyaneh Jabbari, di Maria Teresa Inzaina

“Tizzoni” contu di Maria Teresa Inzaina e Antoni Meloni

“Chissa me’ palti d’anima” di Maria Teresa Inzaina

“Chiriàsgi” “Ciliegie per voi” di Maria Teresa Inzaina

“Più d’uno scroscio d’acqua a Primavera” “Più d’una fatta d’ea in primmaera” di Maria Teresa Inzaina

Parauli di Qoèlet, di Davide fiddholu, re di Ghjerusalè traduz. di Maria Teresa Inzaina

“La to’ falci di luna” “La tua falce di luna” di Maria Teresa Inzaina

RSS Sottoscrivi.