Categoria : cultura

Quinta Ciurrata internaziunali di Linga Gadduresa 16 di Natali.

Mauro Maxia

5a Ciurrata Internaziunali di la Linga Gadduresa

Lu Palau, 16 di Natali 2017 Sala cunsiliari, h. 09,30
Programma
09,30 Canta Marcello Pasella e lu coru Galorj di
Santu Diadoru
10.00 Salutu di lu cummissariu straordinariu,

dott. Mario Carta 10.15
Interventu di

dott. Mario Scampuddu,

Accademia di la linga gadduresa

10.30 Prisentazioni di lu libru

Literatura corsa

e littaratura gadduresa

 

1 prof. Mauro Maxia,
Istituto sardo-corso di formazione e ricerca
La littaratura gadduresa

2. prof. Anghjulu Pomonti, Universitai di Cossica “Pasquale Paoli”
A literatura corsa

3 prof. Alain Di Meglio Universitai di Cossica “Pasquale Paoli”
Una leia Corsica-Sardegna

12.30 Dibattitu 13.00 Conclusioni

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.