Categoria : eventi culturali

Sas poesias de sos minores a cura di Domitilla Mannu

Unu carignu ebbia

images-27Su pitzinnu isciau

non retzit carignu perunu.

Poi de su trabagliu,

pro a issu suferèntzia ebbia.

Unu carignu cheret,

unu carignu ebbia.

Dae sos ojos lùghidos

li falat una làgrima.

images-28Est custu ebbia su carignu

chi li passat in cara.

S’autore est Gabriele Balia de s’Iscola Media de Fiolinas, ghiadu dae sa prof.ssa Vanna Ledda.

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.