Categoria : versos in limba

“Li Candareri di Sassari Mannu ” di Preddu Mironi Munsignori

 14 agosto 2020

Li candareri no farani chisth’annu
pa’ culpa di ru feu corona-viru
nisciunu abia curaggiu di dimmiru
chi dibia suzzidì in Sassari Mannu
e zelthu no s’era mai intesu
in la ziddai allegra e cionfraiola
tra fauli e ciarameddi in Piazza Tola
chi li pudia fimma’ chisthu Cinesu.

Ma lu votu pa’ ringrazia’ l’Assunta
cun mossignori e lu sindagu in fascia
si debi fa’ cumenti l’althru annu
pa’ alluntana’ chisthu nobu marannu,
cun gremi , cun massai e masthri d’ascia
in Santu Preddu cun tutta la Giunta.

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.