Categoria : versos in limba

Su bentu a Tzaramonte de Anghelu de sa Niéra

Su bentu s’est pesadu a Tzaramonte

Coment’ unu dimoniu iscadenadu.

Pigat e falat lestru dae su Monte

E poi si ch’etat mortu in su ighinadu.

Movet sos frassos de su buscu mannu

Chi t’accumpagnat dae idda a sa Rughe

Fatendedi estire de lan’ unu pannu

E tantas bortas nd’istudat sa lughe.

Dae battor logos accudit su bentu

Frittu o caldu o misciadu a sos duos

E non si frimmat mancu in Campustantu

Pro ti catzare perunu tormentu.

Senza  riguardu  pro sos ojos tuos

Su ciaffu t’iliscudet cripu tantu.

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.