Categoria : versos in limba

Primu Cuncursu literàriu tzitade de Thathari a cura di Domitilla Mannu

Segnalazioni

Beranu

imagesBeranu istajione ‘e fiores,
m’ incantas cun sos colores,
su ruju e su birde t’ atzendent
e su coro meu allegrant.

Sa natura torrat a creschere,
sas piantas torrant a naschere,
su die cun tegus
est longu e allegru.

images-1A de notte mi che drommo eretu eretu,
in sas dies tuas fato meda tretu,
ca a campagna mi piaghet andare
e sas bacas de babbu abbaidare.
Beranu ti saludo cun s’ ispera
chi coites luego a torrare.

Giovanni Messina

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.